Masterclass Meesterschap

Bij voorkeur samen met co-auteur Gerlof Schutte verzorgen wij de Masterclass Meesterschap. In de afgelopen jaren hebben wij daarmee meer dan 500 professionals op resultaatgerichte wijze mogen stimuleren en begeleiden in hun ontwikkeling van vakmanschap naar Meesterschap.

De exacte invulling, duur en doorlooptijd van de Masterclass is uiteraard afhankelijk van de klantvraag en het beschikbare budget. En de uitvoering ervan is voor ons geen vanzelfsprekendheid; wij stellen middels een voorselectie duidelijke eisen aan zowel a) het professionele niveau, b) het reflectievermogen als c) het leervermogen van de deelnemers. Daarnaast leggen wij een duidelijke verwachting neer bij het (top)management omtrent hun visie, rol en bijdrage.

Doorgaans kent de Masterclass Meesterschap de volgende opzet:

  • Voorselectie van de potentiële deelnemers
  • Module 1: Verkenning van de 7 bouwstenen van Meesterschap & intensieve zelfreflectie daarop
  • Module 2: Technieken van Meesterschap: oefenen met fasering, verbinding, kunst van de juiste vragen & interventiedriehoek
  • Module 3: Het voeren van de strategische dialoog & intensief oefenen met persoonlijke leerpunten
  • Tussentijds persoonlijk coachgesprek (inclusief reflectie & persoonlijke feedback van de trainers)
  • Module 4: Persoonlijke ontwikkelingspitch & borgingsafspraken t.b.v. verdere ontwikkeling.

Een aantal opdrachtgevers kiest ervoor om als vervolg voor alumni van de Masterclass nog een aantal verdiepende modules aan te bieden om aan te sluiten bij specifieke aanvullende ontwikkelvragen. Denk daarbij intervisie, coaching, emotionele intelligentie, zelfkennis, ondernemerschap, autonomie c.q. persoonlijk leiderschap of een practicum vaardigheden.

Voor de uiteindelijke opzet en invulling van de Masterclass Meesterschap is maatwerk dé uitdaging. Schroom niet om contact op te nemen om de mogelijkheden daartoe nader te verkennen. 

Top