Al meer dan 30 jaar ben ik - in tal van sectoren - actief betrokken bij de persoonlijke- en/of team ontwikkeling van (dienstverlenende) professionals. Ik hou van de professional: zijn/haar persoonlijkheid, rol(gedrag) en onderlinge dynamiek fascineren mij en dagen mij uit om vaak vastgeroeste patronen te doogronden en te doorbreken. 

En dat is mijn inziens ook nodig. Traditioneel heeft de adviseur/professional zijn toegevoegde waarde vooral ontleend aan kennis en kunde (vakmanschap). Maar wie denkt daarmee in de toekomst nog het verschil te kunnen maken, komt mijns inziens bedrogen uit.

Ingrijpende technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen hebben een aanzienlijke impact op de effectiviteit, rol, toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen van de professional. Er is dus werk aan de winkel: het is tijd voor een gerichte ontwikkeling van vakmanschap naar Meesterschap!

Om die ontwikkeling te faciliteren, heb ik inmiddels de volgende begeleiding en instrumenten beschikbaar:

Top