Lang geleden leerde ik, met hard werken en aanvullende studie, zowel de business-kant (strategie, structuur, fusies & overnames) als de gedragsmatige kant (cultuur, leiderschap, HRM) van het prachtige consultancy-vak kennen.

Ik heb daarmee een brede en gedegen basis voor mijn vakmanschap gelegd, waar ik tot op de dag van vandaag nog veel van mijn slagkracht aan ontleen.

In mijn begeleiding van vele verandertrajecten, werd ik als mensen-mens steeds meer gegrepen door de menselijke factor daarin: de worsteling, onbeholpenheid en het onvermogen van mensen om effectief het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

Mijn verlangen om dat te doorgronden en te doorbreken, is vervolgens de motor geworden voor mijn verdere professionele ontwikkeling.

Ik hou van wat ik doe. Al meer dan 30 jaar ben ik actief op de volgende expertisegebieden:

Top