Meesterschapsorganisatie

De ontwikkeling van vakmanschap naar Meesterschap is niet los te zien van de organisatie en context waarin de professional functioneert. Wie leiding geeft aan professionals is dan ook verantwoordelijk voor het realiseren van de succesfactoren voor de Meesterschapsorganisatie. Bij voorkeur samen met co-auteur Gerlof Schutte verzorgen wij voor managers (MT's) daarvoor de Management Masterclass Meesterschap

De exacte invulling, duur en doorlooptijd van deze Masterclass is uiteraard afhankelijk van de klantvraag en het beschikbare budget. En voordat wij tot de uitvoering ervan overgaan, bespreken wij eerst onze verwachtingen met het (top)management omtrent hun visie, rol en bijdrage.

Doorgaans kent de Management Masterclass Meesterschap de volgende opzet:

  • Voorbereiding met de quick scan 'meesterschapsorganisatie' & de 'meesterschapstest'
  • Module 1: Verkenning van de 7 bouwstenen van Meesterschap & intensieve zelfreflectie daarop
  • Module 2: Inzicht in de Meesterschapsorganisatie, inclusief reflectie op de eigen organisatie
  • Module 3: Bespreking van verbeterpunten met acties & afspraken
  • Module 4: Voortgang, terugblik en evaluatie & vooruitblik: hoe nu verder.

De uiteindelijke opzet en invulling van de Management Masterclass Meesterschap is uiteraard sterk afhankelijk van de specifieke organisatie en de kwaliteit van het management. Om hier het juiste maatwerk te bereiken, is eerst zorgvuldig overleg noodzakelijk. Schroom niet om contact op te nemen om de mogelijkheden nader te verkennen. 

Top